TV& VIDEO

công nghệ robot

Hiệu quả robot dò tìm vị trí sụt lún

Hiệu quả robot dò tìm vị trí sụt lún

VTV.vn - Công nghệ sử dụng robot dò tìm vị trí sụt lún đang phát huy hiệu quả cảnh báo, từ đó giúp ngăn chặn sự cố có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.