TV& VIDEO

công nghệ robot

Tranh luận về tương lai việc làm của robot

Tranh luận về tương lai việc làm của robot

VTV.vn - Tại Triển lãm Robodex 2018, những tranh luận về tương lai việc làm lại được hâm nóng khi xuất hiện nhiều loại robot có khả năng làm rất nhiều công việc khác nhau.