TV& VIDEO

Công nghệ Sinh học

Trung Quốc: Giá trị ngành công nghệ sinh học sẽ vượt 1.000 tỷ USD

Trung Quốc: Giá trị ngành công nghệ sinh học sẽ vượt 1.000 tỷ USD

VTV.vn - Giá trị của ngành công nghệ sinh học của Trung Quốc sẽ tăng lên hơn 1.200 tỷ USD vào năm 2020.