TV& VIDEO

Công nghệ Sinh học

TP.HCM hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao

TP.HCM hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao

VTV.vn - Để đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm, trong thời gian qua, TP.HCM đã giao Khu công nghệ cao thành phố hỗ trợ các sản phẩm đang được nghiên cứu triển khai.