TV& VIDEO

công nghệ

Pháp hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ quan trọng

Pháp hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ quan trọng

VTV.vn - Chính phủ Pháp sẽ đưa ra một hệ thống mới về đầu tư nhằm hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ quan trọng.