TV& VIDEO

công nghiệp chế biến

Australia hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Australia hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

VTV.vn - Một nguồn vốn hỗ trợ trị giá 10 triệu AUD sẽ được dùng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam.