TV& VIDEO

công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

“Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn kém phát triển, thiếu sự liên kết”

“Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn kém phát triển, thiếu sự liên kết”

VTV.vn - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng CIEM trong hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.