TV& VIDEO

công nghiệp sản xuất

Nạn thất nghiệp tại châu Âu đang lui dần

Nạn thất nghiệp tại châu Âu đang lui dần

VTV.vn - Tại châu Âu, nạn thất nghiệp đang dần được đẩy lui. Theo các thống kê mới công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu đã trở về mức của đầu năm 2009.