công nghiệp tàu thủy

Sẽ cưỡng chế nợ thuế trăm tỷ hai Tổng công ty

Sẽ cưỡng chế nợ thuế trăm tỷ hai Tổng công ty

VTV.vn - Hai đơn vị bị xem xét cưỡng chế tiền nợ thuế gồm Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC.