TV& VIDEO

công nghiệp về làng

Giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn hiệu quả

Giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn hiệu quả

VTV.vn - Theo chuyên gia, để phát triển công nghiệp nông thôn bền vững, cần liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp, công nhân với nông dân, gia đình và xã hội.