công tác bầu cử

500 hộ dân Hậu Giang cho mượn nhà làm điểm bầu cử

500 hộ dân Hậu Giang cho mượn nhà làm điểm bầu cử

VTV.vn - Tại Hậu Giang, gần 500 hộ dân cho mượn nhà để cơ quan chức năng làm điểm bầu cử