TV& VIDEO

công tác dân vận

Cần đổi mới tư duy, cách làm trong hoạt động dân vận

Cần đổi mới tư duy, cách làm trong hoạt động dân vận

VTV.vn - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lực lượng quân sự cùng với việc làm tốt vai trò tham mưu, cần tập trung đổi mới tư duy và cách làm trong hoạt động dân vận.