TV& VIDEO

công tác đào tạo nghề

Phấn đấu mỗi năm dạy nghề cho 300.000 lao động vùng ĐBSCL

Phấn đấu mỗi năm dạy nghề cho 300.000 lao động vùng ĐBSCL

VTV.vn - Trong kế hoạch phát triển dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu mỗi năm sẽ dạy nghề cho khoảng 300.000 lao động.