TV& VIDEO

công tác quy hoạch

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bổ nhiệm cán bộ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bổ nhiệm cán bộ

VTV.vn - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng, tham nhũng quyền lực trong quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.