TV& VIDEO

công tác quy hoạch

Đà Nẵng cần có chế tài hạn chế xây dựng khách sạn ồ ạt

Đà Nẵng cần có chế tài hạn chế xây dựng khách sạn ồ ạt

VTV.vn - Việc xây dựng ồ ạt các khách sạn, nhất là khách sạn loại nhỏ tập trung ở các khu dân cư khiến cho hạ tầng của Đà Nẵng trở nên quá tải và phá vỡ công tác quy hoạch.