TV& VIDEO

công tác quy hoạch

Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tập trung khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

VTV.vn - Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu khắc phục những hạn chế thiếu sót, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ.