TV& VIDEO

công tác thống kê

Dự luật Thống kê sửa đổi: Cơ sở khắc phục bất cập trong công tác thống kê

Dự luật Thống kê sửa đổi: Cơ sở khắc phục bất cập trong công tác thống kê

VTV.vn - Với những thay đổi của Dự luật Thống kê, việc xây dựng cơ chế thống nhất trong công tác thống kê được kỳ vọng sẽ là cơ sở để khắc phục những bất cập trong công tác này.