TV& VIDEO

công tác truyền thông

Hơn 20.000 tour du lịch được bán tại Hội chợ Du lịch 2017

Hơn 20.000 tour du lịch được bán tại Hội chợ Du lịch 2017

VTV.vn - Hơn 20.000 tour du lịch nội địa và quốc tế được bán tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2017.