công tác truyền thông

Thủ tướng: Công tác thi đua khen thưởng phải tạo nên khí thế mới

Thủ tướng: Công tác thi đua khen thưởng phải tạo nên khí thế mới

VTV.vn - Công tác thi đua khen thưởng phải tạo nên những phong trào và khí thế mới để đất nước có nhiều người giàu hơn nữa, nhân dân no ấm hơn nữa.