TV& VIDEO

công tác ứng phó bão số 3

Khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 3

Khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 3

VTV.vn-Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã triển khai buổi họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng để triển khai công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão.