TV& VIDEO

Công Thương

Bộ Công Thương thừa nhận có cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Bộ Công Thương thừa nhận có cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

VTV.vn - Bộ Công Thương thừa nhận có việc cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại đi lễ chùa trong giờ hành chính.