công trình gây lãng phí

Sẽ “sờ” tới công trình gây lãng phí

Sẽ “sờ” tới công trình gây lãng phí

VTV.vn - Sẽ “sờ” tới công trình gây lãng phí; Xuất khẩu gạo hướng tới ổn định, bền vững là hai trong số những nội dung đáng chú ý trên các báo sáng nay.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive