công trình giao thông

Nhất trí ban hành nghị quyết giám sát dự án BOT giao thông

Nhất trí ban hành nghị quyết giám sát dự án BOT giao thông

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành một nghị quyết giám sát các dự án BOT giao thông và sẽ gửi kèm báo cáo giám sát để trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive