TV& VIDEO

công trình nghiên cứu

Một nông dân Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Mỹ

Một nông dân Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Mỹ

VTV.vn - Đây là học vị ghi nhận các công trình nghiên cứu về lĩnh vực y học cổ truyền của ông Đoàn Văn Khanh đã được ứng dụng có hiệu quả.