TV& VIDEO

công trình thủy điện Krông Nô 2

Mở cửa hầm công trình thủy điện Krông Nô 2

Mở cửa hầm công trình thủy điện Krông Nô 2

Sau một thời gian thi công các hạng mục, Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô đã tổ chức lễ mở cửa hầm công trình thủy điện Krông Nô 2.