TV& VIDEO

công trình thủy lợi

Nghệ An khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do cơn bão số 10

Nghệ An khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do cơn bão số 10

VTV.vn - Ước tính thiệt hại các công trình thuỷ lợi của Nghệ An trong cơn bão số 10 là khoảng 518 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả.