TV& VIDEO

công trình thủy lợi

Gia Lai chủ động điều tiết nước tưới để tránh hạn

Gia Lai chủ động điều tiết nước tưới để tránh hạn

VTV.vn - Việc chủ động điều tiết nước tưới hợp lý đang được các địa phương thực hiện triệt để nhằm giảm thiệt hại do hạn hán gây ra.