TV& VIDEO

công trình thủy lợi

Quảng Nam cần sớm khắc phục hệ thống hồ đập xuống cấp

Quảng Nam cần sớm khắc phục hệ thống hồ đập xuống cấp

VTV.vn - Quảng Nam hiện có 73 hồ chứa nước thủy lợi, hầu hết được xây dựng từ lâu, công trình ít nhất cũng đã trên 20 năm.