TV& VIDEO

công ty chứng khoán

Các công ty chứng khoán không được giao dịch tiền ảo

Các công ty chứng khoán không được giao dịch tiền ảo

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.