TV& VIDEO

công ty dược phẩm

Australia tăng tiền phạt nhà sản xuất thuốc Nurofen

Australia tăng tiền phạt nhà sản xuất thuốc Nurofen

Tòa án Liên bang Australia đã quyết định tăng mức phạt công ty dược phẩm đa quốc gia Reckitt Benckiser, sở hữu dòng thuốc Nurofen, do làm người tiêu dùng hiểu sai ông dụng thuốc.