TV& VIDEO

công ty tài chính

Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 5

Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 5

VTV.vn - Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, nâng quy mô nắm giữ lên đến 1.102,2 tỷ USD.