TV& VIDEO

Công viên Thống Nhất

90 gian hàng tham gia Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam 2017

90 gian hàng tham gia Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam 2017

VTV.vn - Khoảng 90 gian hàng của 94 đơn vị trong nước và các dơn vị, tổ chức quốc tế đã tham dự trong Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam 2017.