TV& VIDEO

Công viên Trung tâm

Hoành tráng cuộc diễu hành nhân lễ Tạ ơn tại Mỹ

Hoành tráng cuộc diễu hành nhân lễ Tạ ơn tại Mỹ

VTV.vn - Tối 24/11, một trong những cuộc diễu hành lớn và có lịch sử lâu đời nhất tại Mỹ diễn ra trong 3 giờ với lộ trình dài hơn 4km bắt đầu từ công viên trung tâm New York.