TV& VIDEO

cột điện cao thế

Lấy mẫu kiểm định móng cột điện cao thế trộn... đất

Lấy mẫu kiểm định móng cột điện cao thế trộn... đất

VTV.vn - Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiến hành đào đất phủ trên bề mặt trụ móng cột điện để lấy mẫu kiểm tra sau khi được người dân phản ánh cột trụ này bị đổ bê tông có lẫn đất.