CPI

CPI năm 2017 sẽ đạt mục tiêu dưới 4%

CPI năm 2017 sẽ đạt mục tiêu dưới 4%

VTV.vn - Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2017 đã được kiểm soát tương đối tốt bởi đến thời điểm này vẫn nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.