TV& VIDEO

Cù Lao Dung

Mía Cù Lao Dung bị thiệt hại nặng nề do hạn, mặn

Mía Cù Lao Dung bị thiệt hại nặng nề do hạn, mặn

VTV.vn - Tại Sóc Trăng, hơn 7.000 ha mía của người dân ở huyện Cù Lao Dung bị thiệt hại do nắng nóng và xâm nhập mặn.