TV& VIDEO

Cụ ông 68 tuổi đi học

Cụ ông 68 tuổi cần mẫn đi học lớp 10

Cụ ông 68 tuổi cần mẫn đi học lớp 10

VTV.vn - Ở tuổi thất thập cổ lai hy, lại bị coi là tầng lớp thấp nhất trên chiếc thang giai cấp tại Nepal… những trở ngại đó không ngăn nổi bước chân tới trường của cụ Kami.