cử tri Anh

Tâm lý cử tri Anh trước ngày bầu cử

Tâm lý cử tri Anh trước ngày bầu cử

VTV.vn - Tâm lý hoài nghi của cử tri Anh với ý nghĩa lá phiếu của chính mình đang là yếu tố lớn nhất có thể tác động đến cuộc bầu cử sớm.