TV& VIDEO

cử tri bỏ phiếu

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

VTV.vn - Để chuẩn bị cho ngày toàn dân đi bầu cử 22/5, những ngày qua, nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội cũng đã được chỉnh trang.