TV& VIDEO

cử tri Canada

Canada sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử

Canada sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử

VTV.vn - Canada hôm nay (19/10) sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 để bầu ra 338 thành viên cho Hạ viện khóa mới.