TV& VIDEO

cửa biển bồi lấp

Lúng túng trong xử lý cửa biển bồi lấp ở Phú Yên

Lúng túng trong xử lý cửa biển bồi lấp ở Phú Yên

VTV.vn - Dù đã được đề cập nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý mang tính lâu dài đối với cửa biển bồi lấp ở Phú Yên.