TV& VIDEO

cửa khẩu biên giới

Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào

VTV.vn - Kể từ tháng 9 này, đường biên giới dài hơn 2.300 km với hệ thống mốc giới vừa được hoàn thành tăng dày và tôn tạo đã chính thức có hiệu lực thi hành.