TV& VIDEO

cửa khẩu Nam Giang

Đình chỉ công tác 3 cán bộ Biên phòng tỉnh Quảng Nam

Đình chỉ công tác 3 cán bộ Biên phòng tỉnh Quảng Nam

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ biên phòng tỉnh Quảng Nam do liên quan đến vụ việc hơn 60 cây gỗ pơ mu bị lâm tặc chặt phá.