TV& VIDEO

cục quản lý cạnh tranh

Liên tiếp các công ty đa cấp thông báo đóng cửa

Liên tiếp các công ty đa cấp thông báo đóng cửa

VTV.vn - Theo Cục Quản lý cạnh tranh, lại có thêm một công ty khác vừa thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ sau một năm hoạt động.