TV& VIDEO

cục thú y

Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng ở Gia Lai

Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng ở Gia Lai

VTV.vn - Theo Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai, một ổ dịch lở mồm long móng vừa xuất hiện tại thị xã A Yun Pa.