TV& VIDEO

cụm công nghiệp

Ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp Thừa Thiên Huế

Ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Do không có hệ thống xử lý chất thải cho các cụm công nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất ở Thừa Thiên Huế đang gây ô nhiễm môi trường.