cụm công nghiệp

Quảng Nam sẽ di dời nhà máy thép Việt Pháp

Quảng Nam sẽ di dời nhà máy thép Việt Pháp

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đã có văn bản thông báo sẽ di dời nhà máy nhà ra khỏi Cụm công nghiệp Thương Tín, thị xã Điện Bàn. Việc di dời hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive