TV& VIDEO

cụm công nghiệp

[ĐƯỜNG DÂY NÓNG VTV8]: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm ở Khánh Hòa

[ĐƯỜNG DÂY NÓNG VTV8]: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm ở Khánh Hòa

VTV.vn - Hiện nay một số doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đang xả nước thải, gây ô nhiễm sông Cái ở Nha Trang.