TV& VIDEO

cung cấp điện

Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào?

Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào?

VTV.vn - Ở cấp độ 5, các cơn bão nhiệt đới được gọi là siêu bão khi có sức gió vượt quá 252 km/h và do đó có sức tàn phá trên diện rộng như phá hủy các căn nhà.