TV& VIDEO

cung cấp thông tin

Cung cấp tin tức – Xu hướng mới của các mạng xã hội

Cung cấp tin tức – Xu hướng mới của các mạng xã hội

VTV.vn - Cung cấp tin tức cũng chính là thị trường mới mà các mạng xã hội hướng tới để thu hút người dùng.