Cuộc sống độc thân

Tại sao thà độc thân còn hơn yêu nhầm người?

Tại sao thà độc thân còn hơn yêu nhầm người?

VTV.vn - Trong tình yêu không phải lúc nào bạn cũng gặp đúng người. Với những lý do này, bạn sẽ thấy độc thân còn tốt hơn yêu nhầm người.