TV& VIDEO

cuộc sống khó khăn

Đổi nông sản lấy con chữ

Đổi nông sản lấy con chữ

VTV.vn - Ở vùng quê, cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào nông sản. Chuyện học hành của con cái cũng vậy.