TV& VIDEO

cuộc sống khó khăn

Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị u não

Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị u não

VTV.vn - Chị Hoàng Thị Hiểu sống tại TP.Huế trở thành trụ cột gánh vác gia đình, nuôi hai con nhỏ cùng người chồng bị u não nằm liệt giường.