TV& VIDEO

cuộc thi khởi nghiệp

Tốc độ - Yếu tố sống còn của Startup Mỹ

Tốc độ - Yếu tố sống còn của Startup Mỹ

VTV.vn - Theo anh anh Đào Xuân Hoàng, nhà sáng lập starup Monkey Junior, Tốc độ là yếu tố quan trọng nhất của Startup Mỹ.