TV& VIDEO

Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức ABU Robocon 2018

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức ABU Robocon 2018

VTV.vn - Cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm tiếp theo (ABU Robocon 2018) sẽ được tổ chức tại Việt Nam.