cuộc thi thiết kế

Nhà chọc trời có thể gấp gọn như gấp giấy origami

Nhà chọc trời có thể gấp gọn như gấp giấy origami

VTV.vn - Một tòa nhà chọc trời có thể gấp gọn lại như chơi gấp giấy origami, được đưa đến những vùng mới chịu ảnh hưởng của thiên tai và tạo ra chỗ trú ẩn cho hàng trăm người.