TV& VIDEO

cưỡng bức lao động trẻ em

Nhức nhối nạn cưỡng bức lao động trẻ em miền núi

Nhức nhối nạn cưỡng bức lao động trẻ em miền núi

VTV.vn - Tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em miền núi bị đánh giá là rất nhức nhối nhưng các đối tượng môi giới và sử dụng lao động vẫn chưa bị xử lý theo quy định pháp luật.