Cúp Tôn Hoa Sen

Xe đạp quốc tế VTV Cup - làn gió mới của xe đạp Việt Nam

Xe đạp quốc tế VTV Cup - làn gió mới của xe đạp Việt Nam

VTV.vn - Năm 2017, Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen tiếp tục mang đến những bước đột phá trong công tác tổ chức, cơ cấu giải thưởng và đặc biệt là thành phần các đội đua.