TV& VIDEO

cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Hồi ức về lãnh tụ Cuba Fidel Castro của người cung cấp vũ khí cho tàu Granma

Hồi ức về lãnh tụ Cuba Fidel Castro của người cung cấp vũ khí cho tàu Granma

VTV.vn - Hơn 60 năm đã trôi qua thế nhưng ông Antonio vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ đầu tiên, khi lãnh tụ Cuba Fidel Castro bước vào một cửa hàng vũ khí của ông ở thành phố Mexico.