TV& VIDEO

cứu hộ cứu nạn

Chủ động công tác cứu hộ cứu nạn để hạn chế rủi ro cho ngư dân

Chủ động công tác cứu hộ cứu nạn để hạn chế rủi ro cho ngư dân

VTV.vn - Việc chủ động trong cứu hộ cứu nạn, cùng với trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc để kết nối với lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ giúp ngư dân hạn chế thiệt hại.